Tonläget InfoCentral

Snabbstart streamande system

 1. Inkoppling Exaktsystem
 2. Linn konto
 3. aktivera/välj vänster/höger mfl
 4. Lägg till space rumsanpassning

Byta DSM/bub

DS / DSM

 1. Styrning
 2. Radiokonto (Tonläget)
 3. Support (Linns hemsida)
 4. Ansluta wifi (Linns hemsida)

Lagring/Nas

 1. Qnap installarion
 2. Säker lagring
 3. Ripprogram
 4. Redigera info
Äldre info:

Gamla DS info centralen.Hem/Nyheter