Styrning, lagring mm

Systemförslag
Begagnat
Prislista


Hem/Nyheter

EXAKT - Aktivt system

Om man ser historiskt i vissa steg så framstår Exakt-systemet som väldigt logiskt och ett system med stor framtidspotential. Några milstolpar

1.Source first

Med LP12:an visade Linn att en bättre programkälla lyfter ett system mer musikaliskt än någon annan förbättring i systemet kan göra. Det som en sämre programkälla har missat att ta fram kan aldrig återskapas. Linn fokuserar på att få fram så mycket musikalisk information som möjligt ur musikmediet.

2. Aktiva delningsfilter

Nästa milstolpe är aktiva delningsfilter. dvs att signalen anpassas efter varje högtalarelement och att varje högtalarelement eller register som bas och diskant har sitt eget slutsteg som är direktkopplat till endast detta element. Kostsamt men helt enkelt bättre. Aktiva system går även att i viss mån justera efter olika rum.

3. DS-spelare

Den 3.e milstolpen är Linns DS-spelare som i praktiken ersätter CD-spelarens mekanik med ett minne där musiken för de närmaste sekunderna är lagrad och att DS-spelaren läser från detta minne samtidigt som en annan del av spelaren ser till att "hämta hem" och fylla på minnet i god tid. Bäst prestanda fås just när avspelningen kan ske utan att spelaren tidsmässigt styrs från något som skickar informationen. (DS-spelar kan också låta sig "puttas på" av en dataström men då låter det lite sämre.)

Vårt bästa system innan Exakt - i princip

 • DS-spelare
 • Försteg
 • Aktiva delningsfilter
 • Slutsteg
 • Högtalare

  Steg 1 mot EXAKT

  Det första steget är att man lyckas göra aktiva filter bättre när de är digitala. Det har funnits digitala filter i många år men det är först nu som Linn fick ett bättre resultat med digitala filter. Dessa ger förutom möjligheterna med anloga filter -
 • Möjlighet att minimera tidsfel.
 • Full flexibilitet att införa korrigeringar för element och rum eftersom det görs i mjukvara.
 • Betydligt bättre toleranser för delningsfrekvenser mm

  Steg 1 stystem

 • DS-spelare
 • Försteg
 • Aktiva digitala delningsfilter
 • Slutsteg
 • Högtalare

  Steg 2

  Systemet ovan skulle vara helt ok för de flesta HiFi-tillverkare. Men Linn ser självklart likheter mellan DS-spelaren och de digitala aktiva delningsfiltrena. Varför göra en digital till analogomvandlig i DS-spelaren och sedan en anlog till Digtial igen i delningsfiltrena? Varför inte skippa dessa 2 omvandlingar och skicka signalen från DS-spelaren till det aktiva filtret mer direkt? Linns lösning är den sk Exakt Link som skickar den digitala koden och klockan till de digitala filtrena som även tar hand om volymregleringen.

  Steg 2 stystem/ separat EXAKT system

 • System hub (klocka och Exakt Link ut)
 • Exakt box Aktivt delningsfilter med volymreglering (Exakt Link in-analog ut)
 • Slutsteg
 • Högtalare

  Exempel på integrerat Aktivt system - Exakt Akubarik

  Exakt boxens funktion och slutsten har flyttat in i högtalarna.

 • Akurate System hub(klocka och Exakt Link ut)
 • Linn Akubarik EXAKT högtalare:
  • Exakt Engine med volymreglering (Exakt Link in-analog ut)
  • Slutsteg
  • Högtalare

  Men med vinyl?

  När man spelar på skivspelare så sker en Analog till Digitalomvandling i System hub:en, och eftersom man använder samma klocka vid omvandligen i högtalaren så minskar man sk jitterproblem. Så just detta fungerar faktiskt bättre än man kan tro! Vinyl är nog det som mest vinner på ett Exaktsystem.