katalyst
Katalyst är Linns nya design för digital signalgenerering. Man har förfinat många aspekter som kommer in vid digital till analogomandlingen. Man har minskat störningar på klockan och ordnat det digitala flödet av indata. Men det mest sensationella är nog att man lyckats; att i hög grad förbättra den analoga sk referenssignalen som utgör själva mallen vid skapandet av signalen. Man kan säga att denna "mall" multipliceras med det digitala värdet när musiksignalen skapas.

Katalyst kom först för Linn Klimax DSM och DS, och var en stor förbättring där. Men en ännu större förbättring blev det i Exaktsystem som t.ex Exakt Akudorik som vinner mycket på att få bästa tänkbara signalgenerering. katalyst Ovan: produkter som har Katalyst signalgenerering.

[läs mer om Katalyst på Linns hemsida]