Harmonihyllan builder

Notera att detta inte är någon webbutik!

Du kan virtuellt bygga hyllor med 3-5 hyllplan.

Det går endast att välja rekommenderade kombinationer.

Men notera att 5 hyllplan och 15 cm distanser inte är
optimalt för en skivspelare! Framförallt inte med ostadigt
golv!

För Schabrak II uppgradering av bottenplattan, skriv detta
under meddelande och vilken finish på aluminiumdelen du vill
ha offert på.
Note that this is not an online store!

You can virtually build shelves with 3-5 shelves.

Only recommended combinations can be selected.

But note that 5 shelves and 15 cm spacers are not
optimal for a record player! Especially not with unstable
floor!

For the Schabrak II baseplate upgrade, type this
under message and what finish of the aluminum part you want
have a quote on.

[ starta här /START ]