Högtalarnyheter

Linn 301 & 302

Detta är Linns första trådlösa aktiva högtalarsystem. Linns Exakt-
princip används och återgivningen förvånar för storleken..

Klångedang T1 version 6

De som lyssnat hittills i butiken har varit positiva till version 6.
"Ändra ingenting" sa någon. Version 6 är mer lättlyssnad,
och möjligen med bättre timing i basen? Mer "live" helt enkelt.

Numera är stativen eloxerade i svart eller natur.

Nya Space optimisation

Det har nu blivit relativt klar med den nya optimeringen för våra system,
och kan demonstrera skillnaden åtminstone på några system. Du kan få
roligare musik med det nya systemet. Mer melodi och bättre sväng!

Nackdelen med det nya systemet är att beräkningarna som görs i "molnet"
tar tid. Men ett hembesök och ominstallation kan ändå vara en prisvärd
uppgradering. Se prislistan under arbete.

Katalyst

Katalyst är en av de större uppgraderingarna inom DA-omvandling.
Läs mer [här]

Numera har följande aktiva Linnhögtalare Katalyst: Klimax 350,
Akubarik, och Akudorik. (Alla nya Exaktboxar har också Katalyst)