Systemförslag
Begagnat


Hem/Nyheter

Lyssnarens guide till musiken

av Anders Simonsson

Om du inte känner till hur vi väljer ut vårt sortiment så börja med vår HiFi-skola.

Olika vägar att gå

Vi har system som är väldigt olika men kostar ungefär lika mycket och som också är ungefär lika bra. Så det finns ingen fel väg! Troligen är något bäst på 25 års sikt medan ett annat system är bäst på 10 års sikt. Men det är omöjligt att veta nu! Vi har en Linn LK1 som försteg i vårt system för justering av skivspelare - världens första mikrodatorstyrda försteg - nu 30 år gammalt. Så även HI-tech kan stå sig!

Analogt passivt system

Still going strong!
Vi skulle lika gärna kunna säga ett "vanligt system". Vi har en programkälla, försteg, slutsteg och högtalare med passiva delningsfilter. Fördelen med dessa system är att man kan välja varje del oberoende av de andra delarna. Det finns självklart fallgropar här!

Framsteg har skett när det gäller att integrera flera av dessa delar - t.ex som i våra DSM med Digitalspelare och försteg/förstärkare i en låda. Integrerade försteg och slutsteg har också uppnått nya nivåer.

Digitalt Aktivt system - Exakt

Uppstickaren som snabbt blir bättre
I denna typ av system så genereras en anpassad signal för varje högtalarelement. Man kan synkronisera signalen till varje register och åstadkomma en mycket mer tidskorrekt återgivning med väldigt mycket livekänsla.

Rent fysiskt kan det vara antingen integrerat eller separata enheter. Man startar med en (Exakt) DSM som hämtar musiken från server/internet. Man kopplar även en skivspelare hit. Från DSM:en går en digital signal till de aktiva Exakt filtrena som i sin tur matar en slutstegskanal per högtalarlement. Aktiva filter och slutsteg kan vara integrerade i högtalarna.

Exakt systemen förfinas i snabbare takt än de "vanliga" systemen och ofta är det bara att ladda ner ny mjukvara och få en förbättring! Vinyl + Exakt är en höjdare!

  Analogt passivt
  Digitalt aktivt
S
e
p
a
r
a
t  Väldigt flexibelt


  Flexibelt & prisvärt
I
n
t
e
g
r
e
r
a
t
  Väldigt prisvärt
  Väldigt prisvärt

Prisvärdhet kontra flexibilitet

Jag tycker att de system som ger mest musik för pengarna är integrerade Exaktsystem som t.ex ett par Akudorik Exakt med en Akurate Exakt DSM. Mest flexibilitet fås "diagonalt" i det analoga separata systemet. Men man har stor flexibilitet även i det separata Exaktsystemet. Man kan välja mellan många olika högtalare, välja slutsteg, uppgradera från Majik Exaktfilter till Akurate eller Klimax!

Flexibel start

En Majik DSM eller som det vi ser baksidan av ovan - en Linn Akurate DSM fungerar bra i många olika system.